Historiska bilder
Historiska bilder på Viktor Rydbergs Gymnasieskola

Byggnaderna uppfördes 1883-1885 enligt plan av överläkaren professor Oskar Medin samt arkitekten Gustaf Dahl. Som byggmästare stod Andreas Gustaf Sällström. Detta bekostades av medel, som inflöt genom försäljning av det gamla barnhusets och Länscellfängelset på Norrmalms vidsträckta tomter vid Drottninggatan och Barnhusgatan.

Det nya komplexet bestod ursprungligen av dels fem paviljonger som i perfekt symmetri bildar en fyrkant runt en stor gård. Därutöver fanns ytterligare tre byggnader norr därom; tvättbyggnaden, obduktionshuset och epidemisjukhuset där de två sistnämnda revs på 1950-talet.

Allmänna Barnhuset plan

Plan över Allmänna Barnhuset

Fasaderna i så kallad rohbau var genomarbetade i rött och svart tegel med ornament av terrakotta. Anläggningen har av arkitekturhistorikern Fredric Bedoire beskrivits som ett av de vackraste exemplen på 1800-talets institutionsbyggande och Stockholms bästa exempel på en komplett vårdinrättning från 1800-talets slut. Byggnaderna är blåklassade av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att det kulturhistoriska värdet anses motsvara kraven för byggnadsminnesmärkning.

  • Administrationsbyggnaden med huvudentré mot Norrtullsgatan innehöll i bottenvåningen förutom bostad för underläkaren även sju expeditionsrum. I övervåningen återfanns intendentens och husmoderns bostäder. Den så kallade jordvåningen var inrättad med portvakts och förrådsrum samt fem rum för polioklinik, där omhändertagande av sjuka barn och vaccinationer kunde utföras
  • Södra paviljongen, Amsalbyggnaden, var inredd efter korridortypen med korridoren utmed gårdssidan. Det innehöll 88 rum i två våningar avsedda för 242 dibarn och 153 ammor. Det var uppdelat i fyra avdelningar som var isolerade från varandra. I varje avdelning fanns förutom amsalar även sköterskerum, tekök, klosetter och förrådsrum. De nyfödda barnen stannade i allmänhet på barnhuset till mellan fyra och fem månaders ålder varefter de placerades hos fosterföräldrar.
  • Norra paviljongen, Koltbarnsbyggnaden, var avsedd för lite äldre barn. Det var ordnat efter korridorstyp om totalt 33 rum. Tre skilda avdelningar rymde 50 koltbarn i åldrarna 1-6 år, tolv äldre flickor samt 38 äldre pojkar.
  • Ekonomibyggnaden med kök och matsalar för äldre barn och personal innehöll även en badavdelning för varma och kalla bad med finsk bastu och dusch. Byggnaden förbands med de andra genom en underjordisk gång.
  • Östra paviljongen fungerade som sjukhusbyggnad med plats för 45 sjuka barn.

Komplexet värmdes genom ett varmluftssystem genom så kallade kaloriferer (kaminliknande ugnar) som i stort antal stod uppställda i källarvåningen. Anläggningen försågs med elektriskt ljus genom en generator placerad i köksbyggnadens källare. Den totala kostnaden för komplexet uppgick till 1 871 368 kronor och 39 öre.

För institutionens historia: se Allmänna Barnhuset

(Källa: Wikipedia)