Välkommen till Föräldraföreningen på Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan

Vårt mål är att alla elever ska trivas på skolan, både vad gäller de akademiska studierna och det sociala livet!
För att lyckas med det är vi helt beroende av att du som förälder betalar in medlemsavgiften, en engångsavgift på bara 400 kronor för alla tre åren.

Inbetalning görs via:
Swish: 123 670 34 41
BankGiro: 132 44 83-5

Föräldraföreningen jobbar med olika aktiviteter så som:

 • Deltagande i informationskväll för nya föräldrar
 • Årsmöte
 • Föräldraforum
 • Studentfrukost
 • Sponsring av elevarrangemang (studentbal, karneval, Kanelbullens dag etc.)
 • Stödjer utmärkelser och priser

En föräldraförening är ingenting utan föräldrar.
Om du har idéer, synpunkter eller frågor – maila oss eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Vi driver inga enskilda ärenden, däremot diskuterar vi frågor av principiell karaktär.

Styrelsen läsåret 2018/2019:

 • Ordförande: Jenny Lindgren
 • Kassör: Jamshid Karami
 • Ledamöter:
  Maija Frösslund
  Sebastian
  Johannes
  Johan
  Henrik Bernhold