Föräldraforum & årsmöte!

Föräldraföreläsning Elevens val under/efter gymnasiet Föräldraföreningen välkomnar er föräldrar till en intressant och viktig kväll. Inför gymnasiet är många föräldrar engagerade i kursvalen, men alla tillval som görs under gymnasietidens gång och som är minst lika viktiga sker ofta utan föräldrarnas vetskap. Skolans studievägledare Ingvar Dahlström kommer tillsammans med skolans rektor Christina Nyström att berätta om: Hur

Stockholmsenkäten

Tema Elevhälsa

Viktor Rydbergs Gymnasieskola och VRG Odenplans Föräldraförening bjuder in till Förädraforum på temat elevhälsa. Datum: Den 10:e april Tid: kl. 18 – 20 Plats: VRG Odenplan Under kvällen får vi lyssna till en ”Preventationsföreläsning” av Fredrik Nell, preventionssamordnare på Norrmalms stadsdelsförvaltning, och frågor som kommer att diskuteras under kvällen är exempelvis: Är cannabis en inkörsport till ett