Föräldraföreläsning

Elevens val under/efter gymnasiet

Föräldraföreningen välkomnar er föräldrar till en intressant och viktig kväll.
Inför gymnasiet är många föräldrar engagerade i kursvalen, men alla tillval som görs under gymnasietidens gång och som är minst lika viktiga sker ofta utan föräldrarnas vetskap. Skolans studievägledare Ingvar Dahlström kommer tillsammans med skolans rektor Christina Nyström att berätta
om:

 • Hur kan vi hjälpa våra barn till kloka val under gymnasietiden?
 • Vilka förkunskaper krävs till högskolan och hur räknas dina betyg?
 • Det finns goda möjligheter till spännande studier utomlands efter gymnasiet – bra att veta redan nu.

Tid: Den 22 oktober kl. 18-20
Plats: VRG Odenplan, matsalen

OBS: I samband med föreläsningen hålls föräldraföreningens årsmöte:

Dagordning

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Fråga om kallelse till mötet varit stadgeenlig
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för det gångna året
  6. Revisionsberättelse
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Beslut om medlemsavgift för det kommande året
  9. Val av ordförande för föreningens styrelse
  10. Val av ledamöter och suppleanter till föreningens styrelse
  11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
  12. Ärende som styrelsen angett i kallelsen till mötet
  13. Ärende som medlem i föreningen senast 14 dagar före mötet har anmält till styrelsen.

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Ladda hem inbjudan som PDF.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *